Nuon

NuonNuon is een van de grootste leveranciers van energie in Nederland.

N.V. Nuon Energy is sinds 1 juli 2009 onderdeel van het internationale energieconcern Vattenfall. De activiteiten van Vattenfall in Nederland worden uitgevoerd door N.V. Nuon Energy en haar dochterondernemingen. Op de Nederlandse markt opereert Vattenfall onder de naam Nuon.

Nuon is een energieonderneming, die circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Het bedrijf produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas. Zij biedt verschillende energie-gerelateerde producten en diensten. Met een netto-omzet van 3.1 miljard euro in 2014, behoort het bedrijf tot de top drie van de Nederlandse energiebedrijven.

Bij het bedijf werken ongeveer 4.400 medewerkers (FTE’s) op verschillende locaties in Nederland. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam.

Betrouwbare en duurzame bedrijfsvoering
Uitgangspunt bij de bedrijfsvoering zijn de volgende punten:
– betrouwbaarheid van levering
– betaalbaarheid van energie
– een zo duurzaam mogelijke energieproductie

Voor een stabiele en betrouwbare levering van energie maakt het bedrijf gebruik van zowel duurzame energiebronnen als fossiele brandstoffen. In de toekomst zou het bedrijf graag het aandeel in duurzame productie vergroten. Daarom investeert zij in duurzame energiebronnen, zoals wind. De energiecentrales die fossiele brandstoffen gebruiken, zijn zogenaamde efficiënte centrales. Zij bieden het bedrijf de flexibiliteit en back-up, die nodig is bij de overgang naar een meer duurzame energiehuishouding in Nederland. Dat is nodig voor momenten dat er geen wind- of zonne-energie kan worden opgewekt. Helemaal 100% groen kunnen we voorlopig helaas nog niet zijn in Nederland.

 

Over de organisatie rondom Nuon

N.V Nuon Energy is een niet-beursgenoteerde Nederlandse naamloze vennootschap. Het bedrijf kent een ‘two-tier’-bestuursstructuur met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen.

Vattenfall
Sinds 1 juli 2009 maakt N.V Nuon Energy onderdeel uit van het internationale energieconcern Vattenfall, een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent van Europa. Vattenfall is in handen van de Zweedse staat.

 

Profiteer na de “Helemaal uit je stekker weken” van wederom een mooie aanbieding!

Profiteer en klik op de onderstaande banner.