Banner Energie Vergelijken

Waarom NieuweStroom?

NieuweStroom

NieuweStroom is een nieuwe stroming, een nieuw slim product, een speler die de energiemarkt wil veranderen. NieuweStroom laat haar klanten profiteren van de laagste prijzen in de markt.
Het bedrijf koopt direct in bij de bron. De bedrijfskosten zijn veel lager. Dat prijsvoordeel geeft men direct door aan u.

Er zijn geen addertjes onder het gras. U betaalt de APX-prijs plus een geringe vaste opslag. Er wordt niet gewerkt met langetermijncontracten. U kunt in- en uitstappen wanneer u wilt. Zo heeft u de vrijheid NieuweStroom uit te proberen!

Nederland krijgt NieuweStroom

Oude Stroom
Elektriciteit is een homogeen product: iedereen krijgt dezelfde energie.

De leveranciersmarkt bestaat uit aanbieders die allemaal hetzelfde product aanbieden en daardoor uitsluitend op prijs en aanbiedingsvorm kunnen concurreren. Door klanten aan zich te binden met langetermijncontracten, cadeautjes en ingewikkelde financiële producten is een markt ontstaan waarin klanten door de bomen het bos niet meer zien. De oude stroomleveranciers varen hier wel bij.

Nieuwe Stroom
NieuweStroom hanteert variabele uurprijzen, transparantie en volledige contractvrijheid. Dit is een totaal ander verdienmodel dan bij de oude partijen. Daarom komt deze vernieuwing niet uit die marktpartijen zelf, maar moet ze worden geïntroduceerd door een ‘uitdager’ die van buitenaf de markt betreedt.

NieuweStroom is daarom DE NIEUWE STROOM!

NieuweStroom

 

Visie, missie en strategie

In de toekomst zullen de kosten van en de toegang tot elektrische energie volledig transparant zijn voor de verbruiker.

De verbruiker zal zijn verbruiks-, opslag- en terugleveringsgedrag qua tijdstip, plaats en hoeveelheid optimaal aanpassen. De gehele energiemarkt krijgt hierdoor uiteindelijk een optimaal duurzaam, efficiënt en transparant karakter.

NieuweStroom verandert het systeem. Zij maken het simpel en scheppen de voorwaarden waarbinnen ondernemers tegen de laagst mogelijke kosten energie kunnen afnemen. Met de belofte dat altijd de goedkoopste stroom voor het MKB geboden wordt en dat klanten tot duurzaamheid in staat gesteld worden. Om dat waar te maken blijft men scherp op kansen in de markt, is men vindingrijk en wordt er goed naar klanten geluidserd. Enigszins brutaal, maar bovenal transparant, betrouwbaar en flexibel.

NieuweStroom levert een bijdrage aan een kostenefficiënte, transparante en duurzame energiemarkt door:

– De werkelijke prijs aan te rekenen op het tijdstip dat energie verbruikt of geleverd wordt
– Volledig transparant inzicht te geven in de kostenopbouw van de elektriciteitsrekening
– Klanten in staat te stellen met hun verbruiksgedrag de eigen energiekosten te optimaliseren en de markt daarmee te dwingen tot verduurzaming

Meten is weten

NieuweStroom maakt gebruik van het vervangingsprogramma van de overheid, waarbij alle oude draaischijfmeters worden vervangen door slimme meters. Deze meters zijn het officiële meetinstrument voor vaststelling van het verbruik en meten ieder kwartier het verbruik op de aansluiting.