Banner Energie Vergelijken

Over HVCHVC

 

HVC is de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland en is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Steeds meer materialen worden hergebruikt door diverse soorten afval apart in te zamelen. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Verder ondersteunt het bedrijf bij maatregelen om lokaal te verduurzamen.

 

Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt men uit afval, biomassa, wind, zon en geothermie. Wanneer afval niet meer hergebruikt kan worden, wordt er elektriciteit, warmte of groen gas en compost van gemaakt. Daarnaast helpt HVC de gemeenten en waterschappen bij het benutten van onuitputtelijke bronnen zoals zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Dat zorgt, naast een flinke verlaging van de CO2- uitstoot, voor toekomstbestendige energie.

Missie, visie en strategie van HVC

HVC is een toonaangevend nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. De opdracht is om de deelnemende overheden te helpen met het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en duurzame energie. Het bedrijf kiest voor oplossingen met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen verantwoorde kosten, waarbij financiële opbrengsten terugvloeien naar de maatschappij. Men richt zich op lokaal beschikbare bronnen en aanvullend op bronnen buiten het verzorgingsgebied. Ondernemerschap wordt omgezet in het vertalen van bestuurlijke doelen naar concrete oplossingen. Innovatie, creativiteit en samenwerking zijn daarbij kernwaarden. HVC staat als maatschappelijk betrokken organisatie midden in de samenleving en hecht aan educatie en een open communicatie. HVC is een bedrijf waar mensen belangrijk zijn.

Afval bestaat voor het grootste deel uit potentieel nuttige grondstoffen. In een tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden, is het niet verantwoord om deze te verspillen. Daarom ziet HVC het als opdracht om deze grondstoffen uit afval terug te winnen en te hergebruiken. Het restafval waaruit geen grondstoffen terug te winnen zijn, wordt door middel van verbranding omgezet in duurzame energie. Daarmee wordt CO2 bespaard en neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af. Ook worden projecten ontwikkeld die gebruikmaken van alternatieve energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.

Het doel is om meerwaarde en maatwerk te leveren voor de aandeelhouders op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie. Het bedrijf streeft de landelijke doelstelling na van 60-65% gescheiden inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval in 2015. Tevens draagt men bij aan het realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 voor gemeenten en waterschappen. De bedrijfsvoering wordt zo veel mogelijk verduurzaamd.

Rondleiding

Jaarlijks ontvangt het bedrijf vele bezoekers. De compostering- en inzamelbedrijven van HVC openen regelmatig hun deuren voor geïnteresseerden. Met het geven van rondleidingen en het verstrekken van educatiemateriaal voor groep 8 van de basisschool vraagt HVC aandacht voor het belang van het voorkomen en het scheiden van huishoudelijk afval en voor afval als bron van duurzame energie. Dit doet men al vanaf de start van het bedrijf in 1992. Een aantal kinderen die begin jaren ’90 in groep 8 zaten en een rondleiding kregen bij de afvalenergiecentrale, werken nu bij HVC als operator, storingsmonteur en adviseur HRM.

Educatie en rondleidingen

Jaarlijks ontvangt HVC vele bezoekers. De compostering- en inzamelbedrijven openen regelmatig hun deuren voor geïnteresseerden. Speciaal voor basisscholen heeft HVC het educatiepakket “Watt ’n Zooi” ontwikkeld. Want afval voorkomen, afval scheiden en daardoor het terugwinnen van waardevolle grondstoffen, begint thuis en op school. Door de kinderen spelenderwijs met deze thema’s bekend te maken, wil men de toekomst verduurzamen. HVC heeft samen met kinderen van groep 8 een magazine ontwikkeld waarin deze thema’s aandacht krijgen. Basisscholen in de regio van HVC worden jaarlijks uitgenodigd om gebruik te maken van het educatiepakket. Het educatiepakket bestaat uit een leerlingenmagazine, docentenhandleiding en een excursie naar de afvalenergiecentrale in Alkmaar en een excursie naar de milieustraat of afvalenergiecentrale in Dordrecht. Voor scholen uit Flevoland kunnen de leerlingen een bezoek brengen aan de locatie in Lelystad. Naast een rondleiding over het terrein van HVC, Orgaworld en Afvalzorg, spelen de kinderen ook het interactieve spel “De Milieu-inspecteur”. Op speelse wijze maken de leerlingen kennis met de diverse afvalstromen, het belang van afvalscheiding en wat er allemaal gemaakt kan worden van afval. Op de website wattnzooi.hvcgroep.nl staat veel informatie over afval en energie en kunnen kinderen afvalgames spelen.