Banner Energie Vergelijken

Onderdeel van RWE

Essent

Essent is een energieleverancier die gas, elektriciteit en andere energieproducten levert aan zo’n 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Nederland en België. Het hoofdkantoor staat in ’s-Hertogenbosch. Essent is onderdeel van het internationale energieconcern RWE. RWE is één van Nederlands grootste producenten van conventionele en van duurzame energie.

Enexis
In juli 2009 is het netwerkbedrijf afgesplitst van Essent. Dit bedrijf opereert nu onder de naam Enexis. Sindsdien is niet Essent maar Enexis verantwoordelijk voor de elektriciteits- en gasnetten en het oplossen van storingen daarin.

 

De visie van Essent: betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam

De energiemarkt verandert. In de consumentenmarkt is er steeds meer concurrentie en zijn klanten steeds eerder geneigd over te stappen van leverancier. Het bedrijf ziet hierin de uitdaging om het marktaandeel te handhaven, de kosten te verminderen en de ambitie om een belangrijke rol te spelen in de energiemarkt te realiseren.

Duurzaam
RWE draagt belangrijk bij aan een duurzamer Nederland door grote hoeveelheden duurzame energie op te wekken. Zij blijft echter wel realistisch: een duurzame energievoorziening bereiken we alleen stapsgewijs volgens RWE. Ze werkt actief aan een duurzame toekomst, maar bij de mensen thuis moet wel het licht blijven branden en hoort de energierekening betaalbaar te blijven.

Duurzame energie kost nog steeds veel meer dan conventionele energie om op te wekken en is er niet altijd op de momenten dat het nodig is. Fossiele brandstoffen zoals gas en kolen blijven nog zeker tientallen jaren een belangrijke rol spelen. RWE en Essent richten zich daarom niet alleen op groene stroom maar spannen zich ook in om méér stroom te halen uit dezelfde hoeveelheden fossiele brandstoffen. Dit doen zij door de inzet van meer efficiënte centrales. Essent gelooft in een brede energiemix om de energietransitie te laten slagen.

Maatschappelijk beleid
Voor Essent is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijk uitgangspunt. Het bedrijf wil hierin een betrouwbare partij vormen in de energiesector.

Elektrisch rijden
Essent support het elektrisch rijden in Nederland. Het bedrijf biedt hiervoor een handige laadpas die gebruiken is op alle openbare laadpunten in Nederland.