Waarom zou ik kiezen voor groene energie?

groene energie

Eén op de drie huishoudens in Nederland gebruikt groene energie. Steeds meer consumenten willen op deze manier hun steentje bijdragen aan het milieu. In dit artikel krijgt U meer informatie rond wat groene stroom precies is.

Verschil tussen groene stroom en grijze stroom

Grijze stroom is elektriciteit die in kolengestookte, oliegestookte of aardgasgestookte centrales wordt opgewekt. Bij de productie van deze stroom komt onder andere CO2 vrij. Dit is een schadelijk gas met een grote invloed op ons milieu, ons klimaat en onze lucht. Hierdoor stappen steeds meer mensen over op andere manieren om elektriciteit op te wekken. Dit wordt groene stroom genoemd.

Deze stroom wordt opgewekt uit alternatieve oftewel duurzame energiebronnen. Deze bronnen zijn duurzaam, omdat ze nooit zullen opraken. Het gaat hier over windenergie, waterkracht, zonne-energie, getijde energie, biomassa en aardwarmte.

De elektriciteit wordt opgewerkt uit zonnepanelen, windmolens, getijden, aardwarmte-installaties, waterkrachtcentrales en door biomassa. Tegenwoordig kan men zelfs dierlijk mest omzetten in groen gas door biomassa te laten gisten. Eén van de grote voordelen van deze stroom is het feit dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen bij de opwekking ervan. Dit zorgt uiteindelijk voor onder andere beter luchtkwaliteit.

Doelstellingen rond groene energie

De Europese Unie wilt in 2050 minstens 50% van alle verbruikte energie opwekken uit duurzame energie. In sommige landen – zoals Duitsland – verloopt dit echter aan een sneller tempo. Zij willen rond 2030 voor 100% aan duurzame energie gebruiken. Hiervoor zijn uiteraard grote veranderingen en kosten verbonden, waardoor het langer zou kunnen duren.

Ieder huis, flat, wijk of dorp kan een zelfstandig producent van groene energie worden, door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Zo zijn er steeds meer groepsaankopen voor groene energie te vinden. Groene stroom zorgt daarnaast ook voor een nieuwe vorm van werkgelegenheid, omdat er bijvoorbeeld mensen nodig zijn om deze zonnepanelen te plaatsen.

Als conclusie kunnen wij stellen dat groene stroom in de toekomst steeds populairder zal worden, wat zowel voor het milieu als voor de werkgelegenheid een positieve evolutie is!