Banner Energie Vergelijken

Wat is een voorschotnota?

Inhoud van het artikel:

Voorschotnota: wat is dat?
Aanbiedingen en Acties Energie Vergelijken

Voorschotnota: wat is dit?

Het bedrag dat U per termijn moet betalen, wordt de voorschotnota, het termijnbedrag of het voorschotbedrag genoemd. Uw energieleverancier weet immers pas op het einde van het jaar hoeveel elektriciteit en gas U precies verbruikt heeft. In uw jaarafrekening worden het jaarlijkse energieverbruik en de bijhorende kosten vermeld. U hoeft dit bedrag echter niet in één keer te betalen, aangezien de verwachte kosten verdeeld worden over twaalf termijnen via de voorschotnota’s.

Waarom krijgt U een voorschotnota?

Zoals hierboven vermeld werd, zorgt het ervoor dat U op het einde van het jaar geen betalingsproblemen krijgt. Het bedrag van uw voorschotnota’s is gebaseerd op de gegevens die uw leverancier ontvangt van uw netbeheerder rond uw verhruik van de laatste jaren. Het gemiddelde hiervan is de basis voor uw voorschotnota. Dit bedrag wordt door twaalf gedeeld, waardoor U weet welk maandelijks voorschot U dient te betalen. Op het einde van uw jaar ontvangt U een jaarnota met alle voorschotten. Deze worden hierna verrekend met het totaalbedrag.

Mogelijkheden rond voorschotnota’s

Normaal gezien stelt uw energieleverancier het bedrag voor uw maandelijkse voorschot vast. U kunt echter ook zelf invloed op dit voorschot uitoefenen. Indien U echter reeds weet dat U meer energie zult verbruiken omwille van bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, een koude winter of de aankoop van een nieuw apparaat, kunt U vragen om het voorschot te verhogen. Uiteraard kunt U ook vragen om dit voorschot te verlagen indien U bijvoorbeeld geïnvesteerd heeft in isolatie of in zonnepanelen. Dit doe je meestal door in te loggen op uw account of door telefonisch contact op te nemen met uw leverancier.

Hoe lang staat het bedrag vast?

Meestal verandert uw leverancier één keer per jaar uw voorschotbedrag. Dit gebeurt na de ontvangst van uw jaarafrekening. Het voorschotbedrag voor het komende jaar wordt hier berekend op basis van uw energieverbruik van het voorgaande jaar.

2021 April Mobiel Maandaanbieding Budget Energie
2021 April Mobiel Cashback Actie Eneco