Banner Energie Vergelijken

Uitleg van de energierekening

Enkele pagina’s dik en dan ook nog vol met termen die je niet elke dag tegenkomt. Wijs worden uit je energierekening kan overweldigend zijn. Toch is het handig om te weten hoe een en ander in elkaar steekt. Om te checken of de energierekening klopt bijvoorbeeld. Of om de tarieven van energieaanbieders handmatig met elkaar te kunnen vergelijken. Wil je jouw energierekening ook begrijpen? Lees dan verder.

Aanbiedingen en Acties Energie Vergelijken

Onderdelen energierekening

Hoewel elke energierekening dezelfde elementen bevat, zal niet elke nota er hetzelfde uitzien. De energierekening is namelijk vormvrij. Dit betekent dat de leverancier zelf mag bepalen hoe de eindnota eruit ziet. Op elke energierekening staan in ieder geval de volgende vier onderdelen:

  1. Leveringskosten
  2. Netbeheerkosten
  3. Belastingen
  4. Overige kosten
  5. Saldo van de energierekening

Hierna zullen we elk van deze elementen verder toelichten.

Terug naar het begin

Essent Maadnactie Mei 2021

Wat zijn leveringskosten

De leveringskosten zijn de kosten van jouw energieverbruik. De hoogte van deze kostenpost wordt bepaald door de hoeveelheid gas en/of elektriciteit die je van deze energieleverancier hebt afgenomen. Je hoeft niet beide bij dezelfde energieleverancier te kopen. Het kan dus zijn dat je twee energierekeningen ontvangt, eentje voor gas en eentje voor elektriciteit.

Anders dan je misschien zou verwachten, zijn de leveringskosten niet het grootste deel van de energierekening. Ongeveer 40% van de nota bestaat uit de verbruikte energie. Hiervan is een deel variabel en een deel vast.

Het vaste deel van de leveringskosten betaal je altijd, ongeacht hoeveel energie je gebruikt hebt. Zuinig zijn met energie beïnvloedt dus alleen de hoogte van de variabele leveringskosten.

Elke leverancier bepaalt zelf de hoogte van zijn vaste leveringskosten. Lage vaste kosten kunnen een goede reden zijn om voor een leverancier te kiezen, maar let op dat de variabele kosten niet veel hoger zijn dan bij de concurrent.

Een makkelijk manier om de prijzen van energieleveranciers te vergelijken is met onze energievergelijker. Dan hoef je niet zelf uit te rekenen of je goedkoper uit bent.

De variabele kosten voor je gas- en stroomverbruik worden bepaald door het huis waarin je woont, met wie je samenwoont en de tarieven van de energieleverancier.

Wanneer je een enkele meter hebt, dan zijn die tarieven de hele dag hetzelfde. Heb je een dubbele meter? Dan gelden er mogelijk andere tarieven ’s avonds en in het weekend dan overdag. Als je dit zo hebt afgesproken met je energieleverancier.

Je hoeft dus niet voor een zogenaamd piek- en daltarief te kiezen als je een dubbele meter hebt. In dit artikel lees je alles over wanneer het slim is om te kiezen voor een dag- en nachttarief en wanneer niet.

Wanneer je wil weten of jouw energierekening klopt, is het handig om te weten wat je ongeveer kunt verwachten. Een gemiddelde voor iedereen zegt dus niet zo veel: het maakt nogal verschil of je alleen in een klein, nieuw appartement woont of met een groot gezin in een oud vrijstaand huis.

In dit artikel vind je daarom per soort woning het gemiddelde gasverbruik per jaar aangegeven. En in dit artikel vind je per soort huishouden een gemiddelde van het elektriciteitsverbruik per jaar.

Terug naar het begin

Crazy Cashback Mei 2021

Wat zijn netbeheerkosten

Jouw energieleverancier is geen eigenaar van het netwerk aan leidingen dat de energie naar jouw huis transporteert. Dat is de netbeheerder.

Elke regio heeft maar een enkele netbeheerder die deze leidingen onderhoudt. Voor het gebruik ervan rekent de netbeheerder kosten. De netbeheerkosten bestaan uit verschillende onderdelen. Denk hierbij aan een jaarlijkse aansluitvergoeding, transportkosten, het vaste transporttarief en de  meterhuur.

Netbeheerkosten zijn dus de kosten voor het transport van stroom of gas naar je woning. De hoogte hiervan wordt daarmee niet door de energieleverancier bepaalt.

Netbeheerskosten worden ook wel vastrecht genoemd.

Het heeft dus geen zin om over te stappen voor lagere netbeheerskosten. Wisselen van netbeheerder kan dus alleen als je verhuist naar een andere regio.

Tennet is de beheerder van het hoogspanningsnet in heel Nederland. Dit zijn de hoogspanningsmasten en kabels die alle regionale elektriciteitsnetten en het Europese net met elkaar verbinden.

Ook is TenneT verantwoordelijk voor het bewaken van de betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Meer informatie over de verantwoordelijkheden en werkzaamheden vind je op de website van TenneT.

Nederland telt momenteel zeven netbeheerders. Op de onderstaande afbeelding zijn de netbeheerders geografisch aangegeven.

Een van de grootsten is Liander, aangegeven in lichtgroen. De netbeheerder is actief in zes regio’s in Nederland. Je vindt Liander in Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. In bepaalde regio’s transporteren ze stroom en gas en in andere enkel elektriciteit.

Meer informatie over de verantwoordelijkheden en werkzaamheden vind je op de website van Liander.

Een andere grote netbeheer is Enexis Netbeheer, weergegeven in het lichtblauw op de onderstaande afbeelding.  Deze netbeheerder vind je in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

Meer informatie over de verantwoordelijkheden en werkzaamheden vind je op de website van Enexis Netbeheer.

Terug naar het begin

Nederlandse Netbeheerders

Belastingen

De belastingen en andere overheidsheffingen op de energierekening zijn verdeeld over drie soorten:

1. Energiebelasting

2. Opslag duurzame energie

3. btw

Hoewel een deel van de in rekening gebrachte energiebelasting direct weer wordt teruggegeven, bestaat gemiddeld gezien iets meer dan 44% van de energierekening uit belasting. Dat is dus bijna de helft.

De belastingen worden berekend met percentages op basis van jouw gebruik. Minder energie gebruiken betekent daarmee dus ook minder belasting betalen. In dit artikel lees je meer over hoe je jouw energiegebruik kunt verminderen.

Energiebelasting betaal je omdat de overheid wil dat je zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Het idee hierachter is dat een hogere energieprijs mensen kan stimuleren minder energie te gebruiken.

Helemaal zonder energie kan niemand leven. Energieverbruik is een basisbehoefte. Daarom krijgt elke elektriciteitsaansluiting  een belastingvermindering. Jij dus ook. Op de energierekening zie je dit terug als vermindering in de energiebelasting, voorheen werd dit een heffingskorting genoemd.

Verder betalen we met z’n allen ook mee aan de overgang naar meer duurzame energie. De aanleg van windparken en het transportnetwerk voor deze duurzaam opgewekte energie kost geld. We investeren via de energierekening dus allemaal in duurzame energie. Ook als je geen zonnepanelen op het dak hebt liggen. Dit wordt op de energierekening als opslag duurzame energie vermeldt.

De derde en laatste belasting die je betaalt is btw. Dit is een verbruiksbelasting die over het totaal van de energierekening berekend wordt. Je betaalt dus ook btw over de energiebelasting. Kassa voor de staatskas. Iets minder leuk voor jouw portemonnee.

Terug naar het begin

Overige kosten

De overige kosten hoeven niet op jouw energierekening voor te komen. Hier staan bijvoorbeeld  eventuele administratiekosten of kortingen. Ook kan het zijn dat je een extra product hebt afgenomen, zoals een slimme thermosstaat. De kosten hiervan staan dan vermeld onder overige kosten. 

Terug naar het begin