Groene stroom of grijze stroom: beste keuze?

Groene stroom wordt de laatste jaren steeds populairder. Huishoudens kiezen er vaker voor om hun elektriciteit op een milieuvriendelijke wijze op te wekken. Zou dit ook voor U voordelig kunnen uitpakken?

groene stroom

Groene of grijze stroom: beste keuze?

Indien U enkel geïnteresseerd bent in de kosten van uw energie, is het belangrijk om te weten dat er nauwelijks een prijsverschil is tussen groene stroom en grijze stroom. Het maken van groene stroom en groen gas is op dit moment weliswaar duurder dan het produceren van grijze stroom, maar dit prijsverschil is miniem. Daarbij denkt Consuwijzer dat groene stroom ongeveer net zo duur zal blijven als grijze stroom.

Ook valt het op dat er energieleveranciers zijn die korting geven indien uw groene stroom afneemt, aangezien er volledig nieuwe installaties gebouwd moeten worden voor alternatieve energie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over installaties voor het opwekken van waterkracht en windmolenparken. Daarnaast wordt veel geld uitgegeven aan de ontwikkeling van nieuwe energievormen voor groene energie.

Kiezen voor grijze stroom

Grijze stroom wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zorgen onder andere voor de vervuilling van de lucht. Door het opwekken van elektriciteit komen schadelijke broeikasgassen, waardoor de natuur beschadigd wordt.

De investeringen in grijze stroom zijn lager, omdat er al zeer lang op deze wijze gewerkt wordt. Ook wordt energie hierbij steeds duurder, aangezien de grijze stroom afhankelijk is van de prijs van olie op de wereldmarkt.

Kiezen voor groene stroom

Elektriciteit kan echter ook met behulp van duurzame bronnen opgewekt worden. Dit zijn bronnen die nooit op zullen raken, zoals wind, water, biomassa en de zon. Deze stroom wordt groene stroom genoemd.

De prijs van deze stroom zal eerder dalen dan de prijs van grijze stroom. Dit komt doordat U zelf groene stroom kunt produceren via bijvoorbeeld een windmolentje of zonnepanelen op het dak van uw huis. Indien U de installatie voor de groene stroom heeft betaald, krijgt U de energie uiteraard gratis. Ook kunt U de energie die uw huishouden zelf niet gebruikt aan het energiebedrijf leveren.

Voor extra informatie kunt U altijd terecht bij verschillende energiebedrijven. Zo zijn er bedrijven die U helpen met het plaatsen van zonnepanelen. Dit kan een ideale oplossing zijn om uw energielasten te verminderen!