Banner Energie Vergelijken

Is groene stroom echt groen?

Wanneer je kiest voor groene stroom, dan wil je dat deze groene stroom echt groen is. Kun je de reclames van de energiereuzen zomaar geloven? Of moet je zelf op onderzoek uit? Is er een overheidsorgaan dat toeziet op de energieleveranciers en hun claims over groene stroom? We leggen het je graag uit.

Inhoud van het artikel:
Hoe weet ik of mijn groene stroom echt groen is?
Wat is het stroometiket?
Groene stroom: toekomst
Biogas

Aanbiedingen en Acties Energie Vergelijken

Hoe weet ik of mijn groene stroom echt groen is?

Bij de meeste energieleveranciers kun je als consument kiezen tussen groene en grijze stroom. Het verschil tussen die twee soorten energie leggen we je op deze pagina uit. In je huis kun je niet zien of de stroom die je gebruikt groen of grijs is. Dus hoe kun je dan weten of de groene stroom echt op een duurzame manier opgewekt is door jouw leverancier? Daarvoor heeft de overheid de Autoriteit Consument & Markt  (afgekort ACM) verantwoordelijk gemaakt. Zij controleren voor alle consumenten of jouw groene stroom echt groen is.

Verder heeft iedere energieleverancier sinds 2005 de wettelijke verplichting om een stroometiket te publiceren. Je vindt dit stroometiket op de website van de leverancier. Ook ontvang je het stroometiket bij elke jaarafrekening.

Terug naar het begin

Essent Maadnactie Mei 2021

Wat is het stroometiket?

Het stroometiket wordt elk jaar op 1 mei gepubliceerd en geeft de situatie weer zoals hij in het jaar daarvoor geweest is. Het stroometiket is een overzicht waarop staat hoeveel energie opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie of kolen. Dit is dus een opsomming van de grijze energie die de leverancier levert. Ook staat op het stroometiket hoeveel energie wordt  opgewekt uit duurzame bronnen zoals windkracht, waterkracht, zonnekracht,  biomassa en atoomkracht.

De ACM controleert vervolgens of het stroometiket ook klopt. De energieleverancier kan alleen met de Garantie van Oorsprong aantonen dat de geleverde stroom groen is geweest. Zo’n Garantie van Oorsprong wordt uitgegeven door de officiële overheidsinstantie, Certiq. De Autoriteit Consument en Markt controleert of de energieleverancier bij alle groene stroom die geleverd is, de juiste soort en hoeveelheid Garanties van oorsprong zijn gebruikt.

Terug naar het begin

Ook besparen op energiekosten?

Zoveel energieleveranciers met aanbiedingen, acties en cashback deals. Ben je het overzicht kwijtgeraakt? Geen probleem! Onze energie vergelijker zet alle voordelen voor je op een rij.

Zo hoef je alleen nog maar aan te geven wat jij belangrijk vindt. Kies je voor groene stroom, de scherpste prijs of een mooi welkomstkado? De keus is aan jou. Dus wacht niet langer en kijk hoe ook jij kan besparen.

Banner Vergelijk Energieprijzen

Groene stroom: toekomst

De Nederlandse overheid wil ook dat groene stroom echt groen is. De overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Nederland werkt daarom hard aan  een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. De doelstelling is om in het jaar 2050 een volledig duurzame en CO2-neutrale energievoorziening gerealiseerd te hebben.

Ook zijn er in Nederland steeds minder fossiele brandstoffen, vooral aardgas, beschikbaar. En wil Nederland niet volledig afhankelijk zijn energie uit andere landen.

De energietransitie kan natuurlijk niet ineens gerealiseerd worden. Bovendien is het belangrijk dat iedereen op de wereld zijn steentje bijdraagt Daarom hebben de Europese lidstaten afspraken gemaakt. De eerste afspraak is dat in 2030 70% van alle elektriciteit en minimaal 27% van alle energie duurzaam wordt opgewekt.

De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs. Belangrijke stappen die Nederland wil zetten zijn:

  • zuiniger omgaan met energie;
  • van elektriciteit uit kolen naar elektriciteit uit zon en wind;
  • van warmte uit aardgas naar duurzame warmte, zoals aardwarmte, restwarmte en groene waterstof;
  • omwonenden betrekken door ze de kans te bieden om mee te denken over of mede-eigenaar te worden van lokale energieprojecten;
  • energieprojecten op een slimme manier inpassen in de omgeving en het landschap.

Terug naar het begin

Crazy Cashback Mei 2021

Biogas

Ook gas kan duurzaam zijn en daarmee beter voor het milieu. Biogas is de bekendste vorm van groen gas en ontstaat door de vergisting van onder andere huis- en tuinafval, rioolslib en mest. Veel boerenbedrijven die vee houden zoals koeien, schapen of varkens, hebben vergistingsinstallaties waarbij mest gebruikt wordt om gas te produceren.

Energiebedrijven kunnen dit gas overnemen en omzetten in duurzaam gas. Hierdoor wordt aardgas – wat een fossiele brandstof en aldus slecht voor het milieu is – minder verbruikt. Ook bij gas moet jouw energieleverancier telkens duidelijk aangeven waar het vandaan komt. Qua kosten maakt het weinig. Groene energie is vaak gelijk in prijs aan grijze energie.

Terug naar het begin