Einde van het energiecontract

einde van het energiecontract

Einde van het energiecontract, wat moet U nu doen?

De klant wordt meestal ruim voor het einde van het energiecontract op de hoogte gesteld door de energiemaatschappij. Hierna heeft U een aantal keuzes:

  1. 1. Niets doen, waardoor de kans groot is dat het contract stilzwijgend met één of meerdere jaren verlengd wordt. Dit is afhankelijk van uw contact.
  2. 2. U kunt een nieuw contract afsluiten. Hiervoor zal uw energiebedrijf sowieso een aanbod voor doen.
  3. 3. U kunt een ander contract afsluiten, bijvoorbeeld met een andere looptijd.
  4. 4. U kunt overstappen naar een andere leverancier. Hoe dit in zijn werk gaat, kunt U hier lezen.
  5. 5. U kunt besluiten om zonnepanelen te plaatsen, waardoor uw afname lager wordt. Vanuit deze nieuwe situatie, kunt U een nieuw contract afsluiten.
  6. 6. U kunt overstappen van grijze naar groene stroom. Dit is een algemene keuze, die voor alle vijf de mogelijkheden toepasbaar is.

U moet uiteraard beseffen dat uw contract een afgesproken looptijd heeft, variërend van één tot vijf jaar. Uw contract is daarnaast niet adresgebonden, maar persoonsgebonden. Indien U verhuist, verhuist uw contract met U mee.

 

Indien U uw contract wilt beëindigen, moet U dit doen zoals in uw contract is vastgelegd. Beide partijen kunnen het contract beëindigen. De klant moet dit één maand voor de afloop van het contract doen, terwijl de leverancier dit twee manden van tevoren moet doen. Indien geen van beide partijen het contract stopzet, dan geldt punt 1 en is er vaak sprake van de stilzwijgende verlening. Uw contract zal doorlopen óf zal eindigen. Indien dit eindigt, heeft U vanaf dan een contract van onbepaalde tijd. Hierbij geldt telkens de prijs voor de standaardlevering.

U kunt ook overstappen naar een andere leverancier en hier melden dat U aan een contract gebonden bent tot een bepaalde datum. Uw nieuwe leverancier zal het contract officieel beëindigen en vanaf deze dag de levering van de energie overnemen.

Prijs

Gemakshalve kunt U uitgaan van ongeveer 22 cent/KWh voor elektriciteit. Deze prijs bestaat uit meerdere onderdelen. Uw leverancier kan enkel de aanmaakprijsvoor elektriciteit én de leveringskosten verhogen of verlagen. De prijzen van de andere componenten worden bepaald door de netbeheerder en de overheid. Zo kan de milieubelasting toenemen, waardoor uw eindprijs zal stijgen. Dit geldt ook voor de transportkosten, BTW of het vastrecht.