Banner Energie Vergelijken

ver Eneco

Is het geen mooie gedachte als wij in de toekomst allemaal beschikken over duurzame energie? Energie die u in uw eigen omgeving opwekt, gebruikt, verkoopt of deelt met anderen.

We hebben maar één aarde en die mogen we niet méér belasten dan strikt noodzakelijk. Bovendien, zelf duurzame energie opwekken maakt onafhankelijk en kan op termijn veel geld besparen. Daarom zoekt Eneco samen met u naar energieoplossingen waarbij u zelf controle houdt over uw energievoorziening en kosten.

De missie van Eneco: duurzame energie voor iedereen

KeukenovenEneco streeft naar duurzame oplossingen, maar weet ook dat elke klant een individu is met eigen wensen. Voor de een is duurzaamheid belangrijk, voor de ander een lage energierekening. Daarom zoekt het bedrijf verbinding met de klanten, en helpen ze mensen en bedrijven energie – en dus kosten – te besparen. Niet-opgewekte energie is per slot van rekening de duurzaamste energie. Sommigen willen zelf energie opwekken. Dat kan alleen als je samenwerkt met elkaar.

Besparen

‘Het begint allemaal met besparen’, zegt Jeroen de Haas, voorzitter raad van bestuur. ‘Gezinnen en bedrijven die zelf lokaal hun eigen energie opwekken, blijken in de praktijk bewuster om te springen met hun verbruik. Ook grote bedrijven zijn gebaat met inzicht in hun energieverbruik. Er blijkt altijd nog meer te besparen dan aanvankelijk gedacht. Bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en beheerders van kantoorgebouwen helpen we besparen, zodat hun klanten daar maximaal van profiteren. En kwekers worstelen vaak met het opwekken en in- en verkopen van energie. Vroeger zaten tuinders nog lekker met hun vingers in de aarde. Nu moeten ze naast het telen van tomaten en paprika’s ook nog eens volleerd energiemanagers zijn.’ Voor iedere wens denken Eneco partner en adviseur met u mee over (lokale) energieoplossingen waarmee u energie kunt besparen, zelf duurzame energie kunt opwekken of duurzaam kunt afnemen.

Hoe Eneco de toekomst ziet

Duurzaam kan. Gezamenlijk kunnen we de overgang maken naar een volledig duurzame energievoorziening waarin alle energie uit eindeloze, natuurlijke en schone bronnen komt zoals wind en zon. 

Wat is een duurzame energievoorziening?

Een duurzame energievoorziening draagt bij aan het duurzaam omgaan met en het leven binnen de grenzen van onze planeet. Hernieuwbare energie, energie van de zon, wind, water en onder voorwaarden uit biomassa, is essentieel voor een duurzame energievoorziening. Maar ook reststromen, zoals warmte uit afvalverwerking of onbenutte warmte vanuit de industrie, dragen bij aan een duurzame energievoorziening. Duurzame energie, een duurzame energievoorziening of algemener ‘duurzame ontwikkeling’ kent voor Eneco dan ook een bredere definitie:

‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties – om in hun eigen behoeften te voorzien – in gevaar te brengen’

Of eenvoudig gezegd het milieu zo min mogelijk belasten, zodat de kinderen van onze kinderen een betere wereld hebben om in te leven.