Banner Energie Vergelijken

ENECO HEEFT MOMENTEEL GEEN ENERGIE AANBIEDINGEN.

Klik op de link van de energie aanbiedingen om de acties van andere leveranciers te zien.

Eneco

Eneco is een groep van bedrijven die actief zijn in de energiesector. In Nederland is Eneco actief als energieleverancier met een duidelijke missie: duurzame energie van iedereen. Zonnepanelen of een warmtepomp aanschaffen? Eneco helpt jou bij het duurzamer maken van jouw huis. Bovendien levert Eneco energie tegen scherpe tarieven Wil je meer weten over Eneco en hun aanbiedingen? Lees dan verder.

Logo Eneco Energieleverancier

Wat voor bedrijf is Eneco?

De energieleverancier Eneco bestaat al ruim 100 jaar, ook al was dit onder andere namen. Zo ver terug als de 19e eeuw produceerden gemeentelijke nutsbedrijven al energie.

Om de alsmaar groeiende vraag aan te kunnen, werkten deze staatsbedrijven eerst samen. Daarna volgden vele fusies en overnames waarmee in 1995 het huidige Eneco ontstond.

Het hoofdkantoor van Eneco staat in Rotterdam en er werken bijna 3000 fulltimers. Eneco is ook actief in andere landen dan Nederland, zoals Engeland, België en  Duitsland

Eneco heeft sinds 2017 als missie “Duurzame energie van iedereen“. Het gaat uit van het idee dat we maar 1 wereld hebben om te leven. Dus daar moeten we zuinig op zijn.

Concreet betekent dit dat vervuilende fossiele brandstoffen zoals kolen en gas zo min mogelijk gebruikt worden. Niet alleen voorkomen we zo dat milieuvervuilende stoffen vrij komen. De hoeveelheid van deze ouderwetse energiestoffen is ook beperkt en zal een keer opgaan.

De energietransitie staat voor de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke grondstoffen. Het gebruik van hernieuwbare energie zoals die van de zon en de wind, maakt ook dat we ons geen zorgen hoeven te maken over dat dit op zal gaan.

Zonkracht en windkracht is er steeds weer opnieuw, waar een kolenmijn leeg kan raken.

Jij wil als wereldbewoner en consument waarschijnlijk graag je steentje bijdragen aan een duurzame wereld voor ons allemaal. Maar je wil er ook geen dagtaak van maken. Je hebt immers al genoeg te doen.

Eneco speelt hier op in door duurzame keuzes makkelijk te maken voor jou. Zodat jij een zorgeloos leven kunt leven, zonder dat onze leefomgeving hier een hoge prijs voor betaalt.

Terug naar het begin

Welke aanbiedingen heeft Eneco?

Eneco zet vol in op het verduurzamen van onze planeet. En alsof dat nog niet goed genoeg is, biedt de energieleverancier ook nog eens scherpe tarieven. Regelmatig zijn er ook overstap acties waarbij je een mooi welkomstcadeau krijgt of een flinke korting. Je kunt dan kiezen uit een cashback actie of een cadeau bij overstap. Klik hier voor de acties van dit moment of klik op het onderstaande plaatje voor de laatste aanbieding:

Over Eneco

Is het geen mooie gedachte als wij in de toekomst allemaal beschikken over duurzame energie? Energie die u in uw eigen omgeving opwekt, gebruikt, verkoopt of deelt met anderen.

We hebben maar één aarde en die mogen we niet méér belasten dan strikt noodzakelijk. Bovendien, zelf duurzame energie opwekken maakt onafhankelijk en kan op termijn veel geld besparen. Daarom zoekt Eneco samen met u naar energieoplossingen waarbij u zelf controle houdt over uw energievoorziening en kosten.

De missie van Eneco: duurzame energie voor iedereen

KeukenovenEneco streeft naar duurzame oplossingen, maar weet ook dat elke klant een individu is met eigen wensen. Voor de een is duurzaamheid belangrijk, voor de ander een lage energierekening. Daarom zoekt het bedrijf verbinding met de klanten, en helpen ze mensen en bedrijven energie – en dus kosten – te besparen. Niet-opgewekte energie is per slot van rekening de duurzaamste energie. Sommigen willen zelf energie opwekken. Dat kan alleen als je samenwerkt met elkaar.

Besparen

‘Het begint allemaal met besparen’, zegt Jeroen de Haas, voorzitter raad van bestuur. ‘Gezinnen en bedrijven die zelf lokaal hun eigen energie opwekken, blijken in de praktijk bewuster om te springen met hun verbruik. Ook grote bedrijven zijn gebaat met inzicht in hun energieverbruik. Er blijkt altijd nog meer te besparen dan aanvankelijk gedacht. Bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en beheerders van kantoorgebouwen helpen we besparen, zodat hun klanten daar maximaal van profiteren. En kwekers worstelen vaak met het opwekken en in- en verkopen van energie. Vroeger zaten tuinders nog lekker met hun vingers in de aarde. Nu moeten ze naast het telen van tomaten en paprika’s ook nog eens volleerd energiemanagers zijn.’ Voor iedere wens denken Eneco partner en adviseur met u mee over (lokale) energieoplossingen waarmee u energie kunt besparen, zelf duurzame energie kunt opwekken of duurzaam kunt afnemen.

Hoe Eneco de toekomst ziet

Duurzaam kan. Gezamenlijk kunnen we de overgang maken naar een volledig duurzame energievoorziening waarin alle energie uit eindeloze, natuurlijke en schone bronnen komt zoals wind en zon.

Wat is een duurzame energievoorziening?

Een duurzame energievoorziening draagt bij aan het duurzaam omgaan met en het leven binnen de grenzen van onze planeet. Hernieuwbare energie, energie van de zon, wind, water en onder voorwaarden uit biomassa, is essentieel voor een duurzame energievoorziening. Maar ook reststromen, zoals warmte uit afvalverwerking of onbenutte warmte vanuit de industrie, dragen bij aan een duurzame energievoorziening. Duurzame energie, een duurzame energievoorziening of algemener ‘duurzame ontwikkeling’ kent voor Eneco dan ook een bredere definitie:

‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties – om in hun eigen behoeften te voorzien – in gevaar te brengen’

Of eenvoudig gezegd het milieu zo min mogelijk belasten, zodat de kinderen van onze kinderen een betere wereld hebben om in te leven.