Banner Energie Vergelijken

EDMijWie is EDMij?

Zij helpen hun klanten te profiteren van de variabele uurprijzen op de Amsterdam Power Exchange (APX) en de sterk fluctuerende prijzen op de onbalansmarkt. Veel van de klanten zijn organisaties die flexibel zijn in het moment waarop zij elektriciteit verbruiken of produceren.

Werkwijze

Als elektriciteitsleverancier maakt het bedrijf dagelijks een voorspelling van de benodigde elektriciteit voor haar klanten. Dit op basis van het in het verleden gerealiseerde verbruik en specifieke informatie over de aansluitingen. Deze voorspelling worden vervolgens gebruikt om elektriciteit in te kopen op de groothandelsmarkt. In de praktijk blijken besparingen van 20 tot 50 procent haalbaar te zijn!

De gerealiseerde prijzen worden één op één doorberekend aan de klant. De verdiensten zitten in een af te spreken maandelijkse fee.

De organisatie

De organisatie van EDMij bestaat uit hoog opgeleide en zeer betrokken mensen. De klanten hebben meestal een portfolio waarvoor een combinatie gevraagd wordt van maatwerkoplossingen enerzijds en efficiënte processen anderzijds. Interne processen zijn daarom waar mogelijk geautomatiseerd.

Er is een eigen BackOffice waarmee klanten rechtstreeks contact hebben. Omdat de lijnen kort zijn, kunnen ook moeilijke problemen direct naar tevredenheid van de klant afgehandeld worden. De BackOffice is gewend om nauw samen te werken met zowel klanten als netbeheerders. Hierdoor kunnen de switches, de in-en uithuizingen, soepel verlopen.

Het bedrijf heeft eigen markt- en data-analisten. Met behulp van de kennis van markten en prijzen wordt in overleg met de klanten een strategie geformuleerd die past bij de aard van een specifieke organisatie.

Missie en visie

Naast leverancier is EDMij ook dienstverlener. De klanten betalen voor de diensten een vergoeding die afhankelijk is van de hoeveelheid werk die verricht moet worden en de besparingen die voor de klant gerealiseerd kunnen worden. Het bedrijf maakt géén winst door laag in te kopen en voor een hogere prijs aan de klant dóór te verkopen.

Klanten worden, indien mogelijk, geholpen bij het verplaatsen van flexibel verbruik naar relatief goedkope momenten. Enerzijds profiteert de klant van de lagere elektriciteitsprijzen en anderzijds draagt de klant bij aan de verduurzaming van de samenleving.