Banner Energie Vergelijken

EON

E.ON was een van oorsprong Duits energiebedrijf dat op 1 mei 2018 is overgenomen door Eneco. De energieleverancier was vanaf het jaar 2000 actief op de Nederlandse energiemarkt. Ben je nog geïnteresseerd in de historie van het bedrijf, lees dan verder. Let wel, klant worden voor EON energie kan dus niet meer.

Voor de beste energietarieven van nu klik je hier!

E.ON
Aanbiedingen en Acties Energie Vergelijken

Wat voor bedrijf was E.ON?

E.ON was in Nederland de merknaam van Uniper Benelux, onderdeel van het Duitse energieconcern Uniper. Dit Duitse energiebedrijf ontstond in 2016 toen E.ON de kolen- en gasactiviteiten afsplitste in een nieuw concern. Voor de levering van energie bleef Uniper actief als E.ON.

Toen E.ON de energieleveringsactiviteiten in Nederland in 2018 wilde staken, verkochten ze hun klantenbestand aan Eneco. De 200.000 particuliere en zakelijke klanten van E.ON werden daarmee automatisch klant van Eneco. Uniper stopte echter niet op de energiemarkt. Hans Schoenmakers, de directeur van Uniper Benelux in 2018, lichtte in een persbericht toe dat het concern zich wilde toeleggen op de productie van energie en borging van de leveringszekerheid en innovatie van het bedrijf. Een verschuiving dus van energielevering naar energieproductie.

Op het moment van de overname werkten er 200 werknemers bij E.ON. Zij kregen allemaal de mogelijkheid hun dienstverband voort te zetten bij Eneco, als ze dat wilden. Voor wie liever niet bij deze andere energieleverancier wilde werken, was een afvloeiingsregeling beschikbaar. Het hoofdkantoor verhuisde namelijk van Eindhoven naar Rotterdam en dat voor velen een te verre reisafstand geweest zijn.

Terug naar het begin

energieleveranciers

Ook besparen op energiekosten?

Zoveel energieleveranciers met aanbiedingen, acties en cashback deals. Ben je het overzicht kwijtgeraakt? Geen probleem! Onze energie vergelijker zet alle voordelen voor je op een rij.

Zo hoef je alleen nog maar aan te geven wat jij belangrijk vindt. Kies je voor groene stroom, de scherpste prijs of een mooi welkomstkado? De keus is aan jou. Dus wacht niet langer en kijk hoe ook jij kan besparen.

Banner Vergelijk Energieprijzen

E.ON energie

E.ON vond het als bedrijf belangrijk om zowel winstgevend als verantwoordelijk te zijn. Dat betekende in de praktijk dat het bedrijf de belangen en verwachtingen van de stakeholders en de samenleving liet meewegen bij het uitvoeren van haar dagelijks werk. E on was verder open over de manier waarop zij dat deden.

EON Nederland zette bij alles wat ze deden de klant centraal. Het bedrijf verdiepte zich voortdurend in de vraag hoe ze nog beter in de behoeften van haar klanten zou kunnen voorzien. Ze ontwikkelden bijvoorbeeld een energieassistent, de EON energieassistent waarmee ze hun klanten de regie wilden geven over hun energieverbruik en energievoorziening. Ook konden klanten via mijn E.ON eenvoudig zelf eon meterstanden doorgeven. had de klant een eon slimme meter, dan was dat niet eens nodig. Met de eon slimme thermostaat hadden E-ON klanten hun energieverbruik eenvoudig controleren.

Terug naar het begin

Maatschappelijke doelen E.ON

Naast de klant waren er meer stakeholders, van E.ON zoals samenwerkingspartners, overheidsinstanties, leveranciers, politici en maatschappelijke (belangen-)organisaties. Al deze stakeholders staan voor uiteenlopende, niet altijd gelijkluidende, belangen. E.ON probeerde altijd een goede balans te vinden tussen de verschillende belangen van haar stakeholders en zette daarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op een hoog niveau.

De belangrijkste maatschappelijke doelen van EON Benelux waren:

  • De klant staat altijd centraal;
    De klant heeft zo veel mogelijk de regie zelf in handen;
  • Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Het doel was om de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie in Europa vanaf 2025 te halveren ten opzichte van 1990.

Terug naar het begin

 

Duurzaamheid EON Energy

Duurzaam ondernemen was voor E.ON erg belangrijk. Daarbij hielden ze rekening met de onderstaande zaken en was E.ON Benelux aangesloten bij de belangrijkste organisaties die de duurzaamheid in de sector bevorderden.

Herkomst van kolen
De Europese organisatie Bettercoal richt zich op het continu verbeteren van ethisch, sociaal en milieuverantwoordelijk gedrag van mijnbouwbedrijven en is door de sector opgericht om gezamenlijk invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de kolenketen.

De Nederlandse kolendialoog
Het Nederlands kolenconvenant beschrijft hoe de Nederlandse energiebedrijven hun verantwoordelijkheid voor de steenkolenketen gaan vormgeven. Eind 2014 tekenden de ministers Ploumen en Kamp namens de Nederlandse regering een convenant met Essent, NUON, ENGIE, EPZ en E.ON Benelux.

Herkomst biomassa
Dit wordt geregeld in het Biomassa convenant. Begin 2015 is overeenstemming bereikt met de milieubeweging over een samenhangend pakket inhoudelijke eisen voor de inzet van biomassa voor bij- en meestook in kolencentrales. Dit is uitgewerkt in criteria voor duurzaam bosbeheer, koolstofschuld, indirect landgebruik en netto-CO2- reductie.

De Green deal Rapportage
E.ON is een deelnemende partij van de Green deal duurzaamheid vaste biomassa. Binnen de Green deal Rapportage is afgesproken om jaarlijks te rapporteren over de kenmerken van de vaste biomassa die een leverancier gebruikt voor energie. 

Terug naar het begin

Hoe duurzaam was E.ON?

Hoewel E.ON naar buiten toe dus consequent formuleerde duurzaamheid hoog op de agenda te hebben staan, was er ook kritiek op deze communicatie. Volgens Greenpeace was E.ON helemaal niet zo goed bezig als het ging om groene energie. In 2017 eindigde eon stroom op de allerlaatste plaats van hun lijstje “Hoe groen is jouw energiebedrijf”. De trofee voor ‘minst duurzame energieleverancier’ (een initiatief van Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE) wilde  E.ON toen niet in ontvangst nemen.

Het is achteraf lastig in te schatten hoe groen E.ON werkelijk was. Feit blijft dat het interessant kan zijn voor een energiemaatschappij om zich groener voor te doen dan ze werkelijk zijn. We worden allemaal steeds milieubewuster en dragen graag ons steentje bij. Een beter milieu begint bij jezelf en als kiezen voor een groene energieleverancier daaraan bijdraagt, is dit voor veel consumenten een vrije eenvoudige manier om weer een stukje duurzamer te zijn.

Ben je nu benieuwd naar hoe duurzaam jouw energiemaatschappij is? Dan zijn er partijen die je graag wat meer inzicht geven. Zo geeft Greenpeace nog steeds een cijfer aan de energieleveranciers dat aangeeft hoe groen ze daadwerkelijk zijn. Zit jij ook bij een energieleverancier met van die reclamespotjes vol natuur, groene weiden, zonnepanelen en windmolens?  En ben je benieuwd hoe milieuvriendelijk jouw energieleverancier echt is? Onderstaand vind je enkele van de de groene rapportcijfers van Greenpeace in 2019 en 2020:

Pure Energie: 10
Vandebron: 9,7
Eneco: 7,7
Oxxio: 5,2
Innova: 4,0
Fenor: 2,8

Voor de complete lijst van groene rapportcijfers van Greenpeace in 2019 en 2020 klik je op deze link.

Terug naar het begin

Wanneer is een energiebedrijf groen?

Het is als consument best lastig om te bepalen hoe groen een energieleverancier is. De reclames en marketing van een bedrijf kunnen de indruk wekken dat de energie die ze leveren duurzaam geproduceerd is, maar is dat wel echt zo? Of word je als consument eigenlijk een beetje voor het lapje gehouden?

Zo kan het zijn dat een bedrijf groene stroom verkoopt, maar eigenlijk grijze stroom levert. Dat mag niet! Zou je denken, maar dat ligt toch wat ingewikkelder. We leggen het je graag uit.

De stroom die uit jouw stopcontact komt, is niet anders dan de stroom van de buren. Het maakt daarbij niet uit of jij groene stroom gekocht hebt en je buren grijze stroom of andersom. We hebben in Nederland maar 1 stroomnet en alle stroom loopt door dit netwerk van energieleveranciers naar de afnemers. Dat zijn alle particuliere adressen en bedrijven. Elektriciteit die bijvoorbeeld wordt opgewekt door een windmolen, gaat dus niet via aparte kabels naar degenen die die groene windenergie hebben ingekocht.

Toch gebruik je wel echt groene stroom wanneer je die afneemt. Elke kilowattuur aan elektriciteit is namelijk traceerbaar. Een certificeringsorganisatie, in Nederland is dit de organisatie CertiQ, geeft voor elke eenheid duurzaam opgewekte stroom een certificaat uit. We noemen dit een Garantie van Oorsprong, afgekort GvO.

Terug naar het begin

Noorse groene stroom

Een aandachtspunt is het inkopen van buitenlandse groencertificaten. In Noorwegen zijn bijvoorbeeld grote stuwmeren waar veel stroom wordt opgewekt met waterkrachtcentrales. Voor die opgewekte stroom krijgen de Noren certificaten, waarmee ze kunnen aantonen dat de stroom echt groen is. Voor Noorwegen is zo’n certificaat echter niet zoveel waard. Hun stroom is 80 jaar groen. Ze hebben dus eigenlijk geen behoefte aan zo’n certificaat. De certificaten mogen wel door Noorwegen verkocht worden, bijvoorbeeld aan Nederlandse energieleveranciers. Voor die Nederlandse energieleveranciers zijn de certificaten wel waardevol. Hiermee kunnen ze hun grijze stroom ‘groen’ maken.

Op papier lijken deze aanbieders dus duurzaam. Maar in de praktijk valt dat dan toch tegen. Wil je een echt groene energieleverancier? Kies dan voor een maatschappij die zelf zijn groene energie opwekt. Je weet dan zeker dat de stroom ook echt groen is. En niet grijs met een ingekocht groen certificaat.

Terug naar het begin

Hoe groen is groene energie?

Zoals in de vorige paragraaf toegelicht, wekken de meest duurzame energieleveranciers hun eigen groene energie op. Een ander aandachtspunt is de vorm van duurzame energie opwekking die ze hiervoor kiezen. Niet elke vorm van groene energie is even goed voor het milieu.

De negatieve invloed op de leefomgeving verschilt per soort groene energie. Hierbij kun je kijken naar verschillende criteria. Onuitputtelijkheid is bijvoorbeeld zo’n criterium. Wind en zon gaan niet op, waar aardolie en aardgas dat wel gaan.

Een ander criterium is de invloed van de groene energie op de leefomgeving. Waterkracht is bijvoorbeeld onuitputtelijk, maar een stuwmeer beïnvloedt ook de werking van de omliggende natuur. Zo kunnen vissen niet vrij heen en weer bewegen en wordt de irrigatie van omliggende gebieden beïnvloedt.

Een derde criterium is het alternatieve gebruik van de grondstoffen. Zo kan de opwekking van energie uit biomassa duurzaam zijn wanneer rivierslib de grondstof is. Rivierslib kan voor niets anders gebruikt worden. Maar wanneer mest als grondstof gebruikt wordt, is dit een stuk minder duurzaam. Meestal is er extra materiaal nodig voor de vergisting, dat ook als veevoer gebruikt kan worden. Daarmee gaat er dan een grondstof verloren bij de productie van de groene energie.

Terug naar het begin

Energie-Vergelijken.net - Frequently Asked Questions(FAQ)