E.ON

E.ONE.ON is één van de grootste leveranciers van energie in Nederland. E.ON zet daarbij in op Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wat betekent MVO voor E.ON?
E.ON vindt dat ze zowel winstgevend als verantwoordelijk moet zijn. Dat betekent dat het bedrijf de belangen en verwachtingen van de stakeholders en de samenleving meewegen bij het uitvoeren van haar dagelijks werk. Het bedrijf is verder open over de manier waarop zij dat doet.

E.ON zet bij alles wat ze doet de klant centraal. Het bedrijf verdiept zich voortdurend in de vraag hoe ze nog beter in de behoeften van haar klanten zou kunnen voorzien. Zij streeft ernaar de klant de regie te geven over haar energiegebruik en energievoorziening. Het bedrijf realiseert dit door goed contact te houden met de klant en vooral goed te luisteren wat de klantwensen zijn.

Naast de klant zijn er meer stakeholders, zoals samenwerkingspartners, overheidsinstanties, leveranciers, politici en maatschappelijke (belangen-)organisaties. Al deze stakeholders staan voor uiteenlopende, niet altijd gelijkluidende, belangen. E.ON probeert altijd een goede balans te vinden tussen de verschillende belangen van haar stakeholders en zet daarbij het MVO op een hoog niveau.

 

E.ON en haar maatschappelijke doelen

De belangrijkste maatschappelijke doelen van het bedrijf zijn:

  • De klant staat altijd centraal
    De klant heeft zo veel mogelijk de regie zelf in handen.
  • Milieu
    Het milieu is ook een belangrijk onderwerp voor het bedrijf. Daarbij geldt een zo laag mogelijke CO2-uitstoot als een belangrijk doel. Het doel is om de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie in Europa vanaf 2025 te halveren ten opzichte van 1990.

Duurzaamheid
Duurzaam ondernemen is voor E.ON erg belangrijk. Daarbij houden ze rekening met de onderstaande zaken en zijn ze aangesloten bij de belangrijkste organisaties die de duurzaamheid in de sector bevorderen.

Herkomst van kolen
De Europese organisatie Bettercoal richt zich op het continu verbeteren van ethisch, sociaal en milieuverantwoordelijk gedrag van mijnbouwbedrijven en is door de sector opgericht om gezamenlijk invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de kolenketen.

De Nederlandse kolendialoog
Het Nederlands kolenconvenant beschrijft hoe de Nederlandse energiebedrijven hun verantwoordelijkheid voor de steenkolenketen gaan vormgeven. Eind 2014 tekenden de ministers Ploumen en Kamp namens de Nederlandse regering een convenant met Essent, NUON, ENGIE, EPZ en E.ON Benelux.

Herkomst biomassa
Dit wordt geregeld in het Biomassa convenant. Begin 2015 is overeenstemming bereikt met de milieubeweging over een samenhangend pakket inhoudelijke eisen voor de inzet van biomassa voor bij- en meestook in kolencentrales. Dit is uitgewerkt in criteria voor duurzaam bosbeheer, koolstofschuld, indirect landgebruik en netto-CO2- reductie.

De Green deal Rapportage
E.ON is een deelnemende partij van de Green deal duurzaamheid vaste biomassa. Binnen de Green deal Rapportage is afgesproken om jaarlijks te rapporteren over de kenmerken van de vaste biomassa die een leverancier gebruikt voor energie.